در جستجوی من

شناخت خود یکی ازمهمترین عوامل موفقیته، خودمونو بشناسیم..

قوانین من -شماره۳

  • ۱۸:۴۱

نذار ناراحتیات جای یه ذره شادی که داری رو بگیره!

برای افرادی خودت رو اذیت کن که حداقل یه ثانیه بهت فکرکنن!

اگه خودت نخوای شادباشی کسی هم اینکارو برات نمیکنه..

وقتت،ذهنت وافکارت رو زوم کن رو خودت،دقیقا همونکاری که بقیه انجام میدن...

-برای کسی بمیر که برات تب کنه!

  • ۴۲
صبا صبوحی
خیلی سخته اما بهترین نصیحته
Designed By Erfan Powered by Bayan